Poland

 

 

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

tel./fax: 22 651 88 02

e-mail: info@far.org.pl