Croatia

Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara

Varicakova ulica 20
HR-10010 Novi Zagreb – Slobostina
Croatia

Telephone: +385 1 38 31 195
Fax: +385 1 36 48 582
Email: hupt@hupt.hr
Website: www.hupt.hr